Lượt truy cập: 45832
NGUYỄN MINH GROUP
NGUYỄN MINH GROUP
NGUYỄN MINH GROUP
NGUYỄN MINH GROUP
NGUYỄN MINH GROUP
NGUYỄN MINH GROUP

TRUNG TÂM KHAI THÁC ĐÁ TỰ NHIÊN
Chuyên khai thác và Phân phối các loại đá thô, đá thành phẩm
Đá Phong Thủy - Đá Hoa Cương - Đá Xây Dựng - Cát Nhân Tạo - Cát Silica

Hotline: 09 7878 7518
Email : nguyenminhgroup.info@gmail.com
 
 


 CÁT NHÂN TẠO - SILICA

Cát nhân tạo - cát silica 04
Liên hệ
Giá bán: 0
Cát nhân tạo - cát silica 03
Liên hệ
Giá bán: 0
Cát nhân tạo - cát silica 02
Liên hệ
Giá bán: 0
Cát nhân tạo - cát silica 01
Liên hệ
Giá bán: 0

ĐÁ XÂY DỰNG TẠI MỎ

Đá Thô Xây Dựng tại mỏ 04
Liên hệ
Giá bán: 0
Đá Thô Xây Dựng tại mỏ 03
Liên hệ
Giá bán: 0
Đá Thô Xây Dựng tại mỏ 02
Liên hệ
Giá bán: 0
Đá Thô Xây Dựng tại mỏ 01
Liên hệ
Giá bán: 0

ĐÁ THẠCH ANH TRẤN TRẠCH

Thạch Anh vụn trấn Trạch nền nhà
Liên hệ
Giá bán: 0
Đá vụn trấn Trạch nền nhà
Liên hệ
Giá bán: 0
Đá thạch anh trấn Trạch nền nhà
Liên hệ
Giá bán: 0
Đá phong thủy trấn trạch nền nhà
Liên hệ
Giá bán: 0